ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වියපත් සුසුම් ….

වියපත් සුසුම් ….

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2023-June

සියලු දර දිය කරෙහි ලා
උසුලමින් හසරැලි සලා
දශක ගණනක මතක පොදි බැද
සබද නුබ වියපත් වෙලා
දස දහස් දරුවන් බලා
සිසිල උණුසුම බෙද බෙදා
තුරුල්ලේ රදවා රකින්නැති
ආපදා සැම වලකලා
කුසට රසවුළු දෙන්නැති
හුස්ම පිබ සනසන්නැති
දුක කදුල ලග
නිහඩ වීලා
සියලු ලතැවුල් ගන්නැති
වැහි පබළු වැල් පලදලා
හිරු රැසේ සායම් උලා
සුලන් රැල්ලේ තාල අල්ලා
වසන්තය කැන්දන්නැති
පෙම් පුරාවත් දන්නැති
නොදන්නා සේ ඉන්නැති
විරහ සුසුමන් හෙලන විට නම්
ලං වෙලා පිසලන්නැති
දුබල අත් පා ඉරි තලා
මුවේ හසරැලි වියැකිලා
නොබල යන හැම නෙතක් පාසා
කදුළ විත් නවතින්නැති
මලුත් නුබ පූදන්නැති
පෙළක් පසුපස එන්නැති
නමුත් අවසන කිසිත් නැති වී
තනිය තනි නොකරන්නැති