ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වියපත් බඹරා සහ සුදු නෙලුම.

වියපත් බඹරා සහ සුදු නෙලුම.

ආරි ලියනගේ - ඉතාලිය
2024-May

තෙවන යම ගෙවෙන විට හිත පාලුවට
ආදරයක් යොවුන් බැදුනා දිනෙක මා හිතට
මෝදු වුනා ආදර මල හිතක් යට
නව ජීවයක් අරුතක් දැන් දැනෙයි මට

වියපත් බඹරෙකුට නුඹ පෙම් කරන්නට
කිවමැන සුදු නෙලුම රහසින් ඇයිද මට
රේණු පෙති නටවන්න මා කුල්මත් වෙන්ට
බමමින් හාදු සුදු නෙලුමක පැණි බොන්ට.

ආදරෙයි ආ-දරෙයි කියනා තුරා වට
නැත සිදී ආදරේ උල්පත හිතක් යට
සුවඳ සුදු නෙලුම උණුසුම දෙන්න මට
අවසන් වසන්තය සතුටින් මියෙන්නට.