ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

විමසයි ඉන්ද්‍රයාණන්

විමසයි ඉන්ද්‍රයාණන්

ප්‍රීති පෙරේරා - තලවතුගොඩ
2022-April

පංචසිඛ වයන නදට
ඌර්වසී රඟන කල
“නුදුටුවෙද රථ ගාය”
ඉන්ද්‍ර මා විමසීය

දිස් වුනා ම⁣හෝසද
ගිනි මකර පිට නැගුන
කඟවේන අසු මතින්
ගුවන සරන ජීවක
දඬුමොනරෙක විසිතුරු
ගොඩ බසින රාවණා
විසල් ගුරුළෙක් කැටුව
එන බරණ ගණිතයා

අමෘතය රස දැණෙන
අතැඹුලසෙ ලොව පෙනෙන
මොහොත දකිනා සිහින
නිම කළා හිරු කිරණ
සුපිරි ඉන්දන සොයන
ඒ සියළු යානයන්
හිස් ලූ ලු අත යමින්
හඬා වැලපෙනු ඇසේ

2022 මාර්තු