ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

විනිසුරන්ට…

විනිසුරන්ට…

asiri wijesekara
කලාපති ජනාර්ද ආසිරි විජේසේකර - කේම්බ්‍රිජ්
2022-October

හිතුවෙි නෑ කවදාම පොතක් කවි කරන්න
මෙිවාද? කවි කියා කියවලම බලන්න
නිර්දේශ වුනොත් මට පණිවිඩය කියන්න
සම්මාන මට එපා මිතුරෙක්ට පුදන්න