ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වැළපෙන හද කුටිය

වැළපෙන හද කුටිය

තීෂ්‍යා දුල්මිණි - හෝමාගම
2023-March

මතක සැමරුම් අතර සිරවී
සිටින මුත් මම තවම පේවී
නුඹ සිටී සෙල්මුවා රුව වී
නැතිද මම පිදු සෙනෙහෙ සිහිවී

එළිය ගෙනෙනට නුඹේ කුටියට
විවර වී ඇති කඩතුරාවට
අවැසි යැයි ඇඟමැලි කඩන්නට
පැවසුවාලු හමන සුළඟට

සිටින ලෙස ඇති සවිය-ශක්තිය
ගොළුව හුන් නුඹෙ කුටියෙ බිත්තිය
නුඹට මම පිදු මගේ භක්තිය
දුටු නිසා කළුගලුත් තෙත් විය