ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වැලිකතරේ කතකට…

වැලිකතරේ කතකට…

සුනිල් පෙරේරා - ලන්ඩනය
2021-October

උපමා රැගෙන සඳ තරු හා දේදුනු ද
වැනුමට හැකිය නළලත නෙත් ඇහිබැම ද
සඟවන නිසා කලු සලුවක පහස වි ඳ
ඉතිරිය වතේ දැකුමට බාදා ඇයි ද

ගිරා තුඩක හැඩ දෝ ඔබගේ නා සේ
නාදලු දෙතොල් පොපියාදෝ මද හා සේ
රෝස පැහැය ඇතිදෝ කම්මුල් දෙප සේ
සිතින් සිඹින්නට අවසර දෝ රහ සේ

ඇත්දල වැනිද ඔබගේ අත් යුගල ළ ඳේ
දෙනවද අන්දන්න සාරිය සුමට බ ඳේ
රස්නය වැඩි කමට තෙරපෙයි නම් ලමැ දේ
නිදහස් කළ නොහැකි තිසරුන් හිතට ව දේ

නිතඹත් සමග කෙහෙරැලි එක දිසාව ට
පැද්දෙනවා ඇති ද ඇවිදින ලතාව ට
සිහිනිඟ පුලුල් උකුලක් ගැන සිතීම ට
ඉඩ නැත වැසුණු හින්දා දිග ඇඳුමක ට

ඇස් දෙකකට පමණි ඔබ රුව දැක ගන් න
අවසර ලැබෙන්නේ සැමියා වී ඉන් න
ලස්සන දකින්නට ආසා ඇස් තියෙ න
අයටත් දෙන්න වරයක් එය දකින පි න