ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වැලන්ටයින් දින ….

වැලන්ටයින් දින ….

ප්‍රීති රන්දෙණිය
2023-March

තනත් තනෙන තානම් තාලය අල්ලාලා
ඔයත් එක්ක දවසක් මම සිහිනෙක නැටුවා
රජෙක් වගේ හිස මත මිණි කිරුළ ක් පළදා
පියන්නැතුව නෙත් මත අදුනක් ගැල්වූවා

දෙව් විමනකි අහසේ රන්තරු එල්ලාලා
ගං දිය මත පලසකි මිණිකැට අතුරාලා
පුලුන් රොදක් සේ මා මුව සිඹ සනසාලා
නෙලුම් පතක ඔබ මා සතපා නැලවුවා

සිළිං සිළිං සුළං මිහිරි ගීතය ගැයූ වා
හිමිං හිමිං රෑයියෙකුත් තාලය තිබ්බා
සිනා සිසී පුන් සිසි සිටි පියවර සිටියා
හංස පැටව් නොනිදා රන් රස තොල් ගෑවා..

14….2…2023