ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වැඩිසේක අරිහත් මිහිඳු මා හිමි

වැඩිසේක අරිහත් මිහිඳු මා හිමි

රත්නපාල ගමගේ - ස්විස්ටර්ලන්තය
2022-June

වට්ස් ඇප් ෆේස්බුක්
වයිබර් මැසෙන්ජර්
ට්විටර් රේඩියෝ
අහලවත් නැති
නිරිඳු දම්සෝ අදිරද
යොදවා සිරිලකේ
බුද්ධි චරපුරුෂයන්
ලබාදුන් තොරතුරු
නිවැරදියි සහතිකයි
යන්න පුත පොසොන් දින
ලක්දිව මිස්සක පව්ව වෙත
මුණගැසෙන්නට නිරිඳු
පෑතිස් මහරජ
සහ පිරිවරින් එදිනේ
උයන්කෙළියෙහි
යෙදෙන දවසකි
හමුවී පිළිසඳරේ
මැණ බලා බුද්ධිය
හැකිනම් පිහිටුවන්නට
බුදුසසුන ලක්දිව
මිහිතලය මත
පියරජුගෙ උපදෙසින්
පිරිවරින් අහසින්
මිස්සක පව්ව වෙත
වැඩිසේක අරිහත්
මිහිඳු මා හිමියන්