ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වහල්ලු

වහල්ලු

ඊ.ඒ.පී .අරුණසිරි - පන්නිපිටිය
2021-February

මහ වැව් නිමවා දාගබ් බදවා
පිළිම නෙළා සිතුවම් අන්දා
හේනේ කුඹුරේ අස්වනු නෙළුවා
දහඩිය මුතු වරුසා වැස්සා

රජවරු සිටුවරු අමති ප්‍රභූවරු
ගත දහදිය බිදුවක් නොහෙළා
අප කළ වැඩවල ඔවුන්ගෙ නම් වැල
නාම පුවරුවල ඇත ලියලා

පරපුරකින් පරපුරකට පවරන
හීන ධීන ගති පිසදමලා
හෙට දින බිහිවන නව ලොව වෙනුවෙන්
දැන්වත් බැල මෙහෙවර නොකරල්ලා

2020.12.17