ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වසන්තය ගෙවී………

වසන්තය ගෙවී………

සුනිල් පෙරේරා - ලින්කන්ෂයර් - එංගලන්තය
2023-October

හරිත පත් නෙක මලින්
සැරසි රුක් ඉවුරු බද
දකිනු රූ සිරි සොබා
නැවෙති වැව් දිය මතට

මල් හැලී පත් සිඳී
නග්නවී අතු පතර
නොමැත තුරු එබෙන්නේ
සීත වැව් දිය මතට

කාලයේ ඇවෑමෙන්
සැනසේද මහලු සිත
වැහැරි වත නරඹමින් නෙත් යොමා කැඩපතට
සුනිල් පෙරේරා ලින්කන්ෂයර් එක්සත් රාජධානිය