ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වසන්තය ඇවිත්

වසන්තය ඇවිත්

වෛද්‍ය ශ්‍යාම කුමාර මුණසිංහ - කොල්චෙස්ටර් - එංගලන්තය
2021-April

දුෂ්කර සරත් කාලය ඇත පෑල දොර
ලස්සන වසන්තය අත ලඟ පේන දුර
පස් යට නිදන මල් ඇට සැනසීම බර
හුස්මක් ගන්න හඬ ඇහෙනව නේද සැර

අතු සිඳි රෝස පඳුරේ දඬු වල අගිසී
සතු නව ලදළු දැන් වස්සානය පැවසී
රතු ඩේලියා අල පණ අරගෙන සැරසී
මතු වී පිපෙන්නට අර අඳිතී වෙහෙසී

වෙනදා නොමැති කඩිසර කම් එකතු කල
පෙර දා තනිව ගැවසුණ නෙක කුරුළු කැල
දෙදෙනා බැගින් වළඳති ආදරේ ඵල
පිපෙනා වසන්තයෙ ලා හිරු කිරණ වල