ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වලාකුළු දුක

වලාකුළු දුක

නුවන්තිකා එදිරිසිංහ - රාජගිරිය
2022-April

ඔබ මගේ සඳ
වසමි ඔබ අන් කිසිවෙකුට නොපෙනෙන්න

ඒත් ඔබ…
එළිය දෙයි
සුදු කුමුදු මලටම;
මගේ ගත විනිවිද
දැදුරු කරවා මගේ හදවත