ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

“වලස්සුන්” කියන්නේ කවර රූපකයක්ද

“වලස්සුන්” කියන්නේ කවර රූපකයක්ද

රුවන් බන්දුජීව
2021-February

නික්මගිය පසු වලසුන්
බිඳ දමා මධු ජනපද
අවස්ථාවක් ලැබෙයි – වැඩකාර මැස්සන්ට
නිරවුල්ව කරගන්න – තමන් සමගම සංවාද
“වලස්සුන්” කියන්නේ කවර රූපකයක්ද
මල් උයන් තුළදි උන් හමු නොවන්නේ මන්ද
විත් පුරා උරා බී තදින් මත්වනු මිසක්
රැස් කරන යමක් විය නොහැකිදෝ මකරන්ද ?
“ඕන වලහෙක් එකයි – මං අනින්නේ දෙකයි”
ගොර බිරම් වූ නදින් රැජිණ කෙරුවත් සද්ද
වලස් ගඳ දුර තියා ඉවෙන් මෙන් හැඳිනගෙන
පිලව් ටික රැකගන්න ඒකි දන්නෙම නැත්ද ?
අපේ කඩිසරකමින් අලස වලසුන්ට මිස
ජනපදේ අපෙ උන්ට ලැබෙන මොකවත් නැත්ද
වලස් නිය පහරකින් ඇද වැටෙන්නට කලින්
කල්පනා කරමි මම ” ඇත්තටම මං කවුද ” ?