ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වරද කාගෙද…?

වරද කාගෙද…?

දක්ෂිණී සාවිත්‍රි ප්‍රනාන්දු ද සිල්වා - දෙහිවල
2024-February

දෑස යොමාගෙන ෆෝනෙට
ඉන්නා ලඳකී…
ආස නොයෙක් දේ ඇති බව කියවෙන සඳකී…
ගෝසකාරී අවටක් ගැන
සිතුවෙම මඳකී…
දෝසයක් වුනේ ඇඳුමලු !
වැඩි දෙන නොදකී…

බසයක් එන තුරුමය ඇය
එතන රැඳෙන්නේ…
වස වැරදිම දසුනක් ලෙස
දුරට පෙනෙන්නේ…
නසන සදාචාරෙ ගැනයි
කියනු ඇසෙන්නේ…
ගසනට ගල් නොසිතූ එක
හරිම වටින්නේ…

ඇය පසුකර යන අය නම්
සිනහ සලන්නේ…
වියපත් උදවිය දුර සිට
රවල බලන්නේ…
“කය ඇරගෙන ගාණක් නෑ”
එකෙකු කියන්නේ…
“බිය නැති හැටි, විසේ වෙන්ටැ ! ”
තවද ඇසෙන්නේ…

නෙත රවටන තව අරුමෙකි
සැමට පෙනෙන්නේ…
වත පෙන්වා තුටුවීමක්
එතැන නොවෙන්නේ…
අත දරනා බෑගයෙ ඇති
රුවකි තියෙන්නේ…
හිතල කියන්නකො, නැතිදෝ
ලැජ්ජ හිතෙන්නේ…

Photo; Calvin Lupiya