ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වරදකරුවෝ මෙන්න…

වරදකරුවෝ මෙන්න…

නයනශාන්ති දිසානායක
2023-November

තිබේ නම් සැමරුම් මතක ආදරේ මත මැවුව

දවා හළු කර පා කෙරිය යුතුය ඟං දියක සුළියක
සුළඟ වත් නොහැමිය යුතුයි යළිත් ඒ දෙස සිට
කුරුළු ගී වලින් ගෙන මැකිය යුතුමයි තනුව
සඳ තමයි වග කිවයුතුම රැය පුරා කවි මැව්ව

සුළඟ යලි කිසිදාක සිසිල නොවිදිය යුතුය
අනෝරා වැසි මිසක පොද වැස්ස තහනම් ය
රෝස මල් වලට දුන් රතු පැහැය ගත යුතුය
සුදු විතරමයි සුදුසු අරලියා වතු සුද්ද

සමනල්ලු මල් එක්ක රහස් නොකි‍යා යුතුය
රැල්ල වෙරළට හෙමින් ගාටන්නේ කුමකටද
ඉර අවර බැස යද්දි පාඩුවේ යා යුතුය
හෙට උදේ මලානික රැස් පලමු ආ යුතුය

වග කියන සියල්ලන් රැගෙන අත් අඩංගුවකට
වරක් දෙමි නිදහසට කාරණා පවසන්න
“ආදරය” වැරදි බව කිව්වොතින් එක හඩට
නිදොස් කොට නිදහසක් ලබා දෙමි හැමෝටම…