ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වඳිමි මව් දොහොත් දී

වඳිමි මව් දොහොත් දී

නදී ශානිකා - මහනුවර
2023-October

කුසත් දසමස් නිවහනක් කර දී
ලෙයත් කිරිකර කුසගිනිත් නොම දී
රසත් නොබලා ගුණ පිරුනු දෑ දී
මහත් බැතියෙන් වඳිමි මව් දොහොත් දී

නෙතක් නිදි නොලබාම දරු නමින් හිඳිද්දී
සිතක් උතුර උතුරාම අහසකට දයා දී
වතක් වැහැරෙනා බැව් දැන දැනම දෙතන දී
ලොවක් නිවුවා මවුන් එක බැලුම් සරය දී

හොවාගෙන ලමැද්දේ ගුණ දහම් කියාදී
නිවාගෙන සිත් මඬල දරුට සෙත් පතද්දී
දරාගෙන හැම දුකක් දරු නමින් නිවෙද්දී
පතාගෙන බුදුබවත් ඈ ගුණත් පිදුම්දී