ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලෝ(කුරු) උස් මිනිසෙක්

ලෝ(කුරු) උස් මිනිසෙක්

නිශ්ශංක දිද්දෙණිය
2021-November

රාමුවක පඩි පෙළක – පාස්සන ඇමුණුමක
වෑල්ඩින් මල් පොකුරු – පිපී විසිරී බිඳෙයි
වැඩ පොලේ යකඩ දඩු – නෙක රුවින් රූ මවයි
කුටුම්බය + වැඩපොල ද – සම බිමෙක පණ ගැහෙයි
මහ විකුම් නොරත රත – යා කඳන් අවනත ව
අවදානමේ නපුර – නැඩ පලංචිය දරයි
බිමට බැස ආ කලට – යෝධයකු සේ පෙනෙ යි
ගොඩ නැගෙන බිල්ඩිමක – ගත සවිය දිය කරයි
පුරහඳේ විරාමෙන් – පන්සලේ සිල් පුරයි
යකඩ ගොඩ වසඟ කර – පණ පොවන දිවි මඩල
ඇම ද රළු කටුක බව – මුළුමණින් පහ කරයි
හරය ගෙනක බරසාර – ජීවිතේ කැස කවයි
ඔබ ඔබෙන් ඔබට ගෙන – වපසරිය විසුරුවයි
දිවි රැකුම විනෝදය – සතුට මනදොළ වඩයි
“යකඩ මෙලෙක වන්නේ – ඔබ වෙහෙස දැකයි
වෙහෙස යකඩ වන්නේ – හිත මෙලෙක නිසයි”

(2021 මැයි 01 දා)