ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලෙච්චමි

ලෙච්චමි

ඩිල්හාන් ෆොන්සේකා - ඔස්ට්‍රේලියාව
2023-August

ලෙච්චමි මොකද අද වත්තේ වැඩ නැත්තේ
කාකි ඇඳුම් ඇයි වැසිකිළි වළ පැත්තේ
බිළිඳිය කෙලෙස සිය පණ නළ නහ ගත්තේ
තනි උඹ මොටද වින්නඹු කමකට බැස්සේ

අයියෝ සාමි කිය කිය වයසක ගෑනු
වියලුණු දෙතනෙ පුරවන් කිරි කෑ ගාතී
ඔහෙ බිම බලා ගෙන නියගින් මැටි හෑරූ
ලෙච්චමි කියාපන් නොහඩන්නට හේතූ

පසු දින උදෙත් ඒ මණියම හඬ ගෑවා
කූඩෙක අඩුව වැහුමට කූඩත් ආවා
හවසට මණියෙ හඬ තේ කූඩත් බෑවා
වැඩ නිම වෙන්න පෙර කංකානිත් නෑවා

අප්පෙක් නැතුව දරුවෙක් හදනට පේවී
බැරි වී කූවුවක සිර ගත විණි “පාවී”
කොහේ හෝ සැඟව ඈ කිරි බර මුදවාවී
පත්තර අකුරු උඹ කුරුසෙට දක්කාවී

මැදියම් රැයේ සාඩින් පැක් වී නිදන
වාට්ටුවකි රෑ දරු නැළවිළි ඇසෙන
බිළිඳිය හිනා වෙනවලු කිරි බොන අතර
දල්ලක් වන්න බෑ කිව්වලු මඟ නිදන