ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලන්ඩන් සිරි

ලන්ඩන් සිරි

දිවංගත ප්‍රධානාචාරිනී සීලවිනීතා ප්‍රේමාවතී අලහකෝන් මහත්මිය
2022-February

කිරි උතුරන රටකි මෙය පවසන විලස
කිරි බෙදනා වෑන් එක විත් හැම දවස
කිරි බෝතල් තබා යයි ඉදිරියෙ නිවස
මෙය සුබ ලකුනක්ය නිති පිනවන දෙඇස

සුරලොව සුරන් සහ එක් වී කෙලින ලෙසේ
සුවිසල් උස් මැදූරු අඹරෙහි නෙතැන දිසේ
පරසිදු එoගලන්තයෙ සිරි දැක මෙලෙසේ
අතහැරදා වෙනතක සිත යනුද කෙසේ

යුරෝපයේ තිබෙනා එක වහලයට
ලොකු කඩයක් දුටිමි විස්කම් මැව් ලෙසට
සැතපුම් ගණන් ඇත එහි තුළ ඇවිදින්ට
මුව දහසක් ලදත් බැහැ සිරි වනන්නට

දුවනා පදිපෙලින් උඩ යට ඇවිද ගොසින්
සිරි නරඹන අතර මා සිත මටත් හොරෙන්
දෙව්ලොව ගියා මේ ලොව හැරදා විගසින්
මම දෙව් සැපත් වින්දෙමි මනු ලොවේ ඉදන්

හරිම ලස්සනයි මේ රට බලන්නට
මුවකින් බැරිය ඇති විසිතුරු කියන්නට
සුරලොව සුරන් තුටු වී සිරි නරඹන්ට
මිහිබට ලෙසින් දිව රෑ එලියයි හොදට

සීලවිනීතා ප්‍රේමාවතී අලහකෝන් වූ මගේ අත්තම්මා
1977 වසරේදී එoගලන්තයේ කළ සංචාරය හා එරට
අසිරිය කවි වලින් අපට ලියා එව්වාය. මේ එම කවි
පංතියෙන් කවි කිහිපයකි.
-දිලුපා කුමාරි අලහකෝන්