ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

‘ලන්ඩන් කවි’ දොරට වැඩුම

‘ලන්ඩන් කවි’ දොරට වැඩුම

ආචාර්ය පාලිත ගනේවත්ත - ඔස්ට්‍රේලියාව
2023-February

වියත් දනන් රැස්වූ කවි සභාවකී
අලුත් පොතක් දොරට වඩින වෙලාවකී
මහත් ඇදුරු දෙසුමත් දැන් සවන් වැකී
කවිත් අසා ජන නැටුමත් බලන් සකී

පෙඳහි රසය හඳුනන සුදනන් අතරේ
කොළඹ යුගයෙ සුපතළ කවි රස පැතිරේ
සමත් කවි කිවිඳියන්ගේ පැදි රස අතරේ
අළුත් කවින්ගේ කව් රසය ද පැතිරේ

ලන්ඩන් නුවර වෙසෙමින් කවියට නැඹුරූ
හෙළ කවි දනන් එක් කර සාදා පවුරූ
කරනා මෙහෙවරට හෑගොඩ නම සොඳුරූ
අනුරට පිදේ කවි හද පිපි මල් පොකුරූ