ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලන්ඩන් කවිය මට නම්……..

ලන්ඩන් කවිය මට නම්……..

ලයනල් ගමගේ ඌරුමුත්ත
2023-January

ලෙන්ගතු කවිය නැත්නම් හිත් විරස කය
පන්හිඳ පෙළ ගැසුනෙ නැත්නම් කරුම කය
සංහිඳ ළඟ වගේමයි නිස්කලං කය
ලන්ඩන් කවිය මට නම් කව් රාක් කය