ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලංකාවට සරිලන බණ – සපුමල් බන්ඩාර

ලංකාවට සරිලන බණ – සපුමල් බන්ඩාර

සපුමල් බන්ඩාර - ලන්ඩනය
2022-June

සොඳුරු අඔ ගස් සිසිලේ
අහිංසා දහම පෙරමුණේ
කියා දෙනුවස් උතුම් බුදුගුනේ
මිහිඳු හිමි ලක්දිවට වැඩියේ

ඔබතුම කියදුන් උතුම්වු දහමේ
සෑම අංගද තවද සපිරුනේ
එනමුදු අපගේ මිහිඳු හිමියනේ
ලංකාවටනම් එය තාම නොවහැටුනේ

එකා පරයා අනෙකා යන්නේ
හොර පාරෙන් වැඩ කරගනු රිසිවේ
පක්ෂ පාට ගැන හරි උගතුන් වේ
එනමුදු හරියට වැඩ නොකරන්නේ

වඩිනුමැනේ නැවතත් ලක්බිම වෙත
දෙසනුමැනේ සරිලන බණ ලක්දීපෙට
එකතුවෙලා සවියෙන් වැඩකෙරුමට
මුවාටවත් ඇති නුවණ ලැබෙන්නට