ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රෝස වන්නම

රෝස වන්නම

සපුමල් බණ්ඩාර - එක්සත් රාජධානිය
2021-March

ඔබේ හිතේ ඇති
සිහින ලෝකයේ
පාවීයන්නට මාහට හැකිනම්
එන්නද ඇඳගෙන රෝස ඇදුම්
නෙලමුද සුරඟන රෝස කුසුම්

සමනලුනේ අපි අද ආවේ
රෝස මලුත් අපි ගෙන ආවේ
එක්වී නටමුද ගයමුද නිසිලෙස
රෝස වන්නමයි අපි කීවේ

රෝස ඇදුම් ඇඳ හැඩ වීලා
කතා පෙට්ටියත් හඬ හැරලා
තුරුලටවී අපි කියවමු හිනැහෙමු
ඔබේ ලොවෙයි මා දැන් දෝනී