ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රුවන්වැලි සෑ රදුන්

රුවන්වැලි සෑ රදුන්

ආචාර්ය රම්‍යා අත්තනායක - මහනුවර
2024-March

වසර ගණනක් පුරා
මහත් බැතියෙන්….
රුවන්වැලි සෑ රදුන් අබියස..
බවුන් වැඩුවෙමි……..
මල් පහන් සුවඳ දුම්
ඇති තරම් පිදුවෙමි….
සෑ රදුන් බඳ වටා…..මල් වැල්ද බැන්දෙමි…..
දෙපා රත්වන තුරා…..සෑ වටා ඇවිද්දෙමි….
විඩාපත් වූ තැන…..
පිටු පා සෑ රදුන් වෙත….නික්ම ආවෙමි…..

එක් සැඳෑවක…..
එකත් පස්ව සිට….
සවන් දුනිමි මම
දහම් දෙසුමකට…..
සංසාර චක්‍රයෙන් නික්මී….
නිවනට යන මගක් ඇති සැටි…
සෑ රදුන් කියා දෙන බව…
එදින දැන ගතිමි මම……
කෙළෙස් බඳ…..සතර සත්‍යය…..
අරි අටග මග…..
මොහොතින් මොහොත උපදින….
තිස් එක් තලයම…….
සෑ රදුන් තුළින් ….නිසි ලෙසින් දුටුවෙමි….

තණ්හාව ගුරු කොට…..
මේ ගෙවන දිවියේ…..
කෙළෙස් ගොන්නක්
රැස් කරන සැටි……
මා තුළින් දකින්නට…..
වෙර දැරිය යුතු තරම…..
පසක් කොට ගෙන….
විඩාවෙන් තොරවූ….
නිරාමිස ප්‍රීතියෙන්…..
සැනසිය යුතුය නිවනින්….
තිර අදිටනින් යුතුව….
සෑරදුන් වෙතින්….
නික්මුණෙමි….නිදහස් සිතින්……

2024.02.22