ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රිදෙන තැන් තියෙන්නැති

රිදෙන තැන් තියෙන්නැති

කුමුදි නෙත්තසිංහ - මොරටුව
2023-November

කවි නොලියා ඉන්ටෙපා දැක හඳේ ආවාට
කයි කතන්දර එපා ළඟින් උන් හාවාට
ඇතැම් අත් කිටිකිටියේ අල්ලාන ආවාට
රිදෙන තැන් තියෙන්නැති ආදරේ පෑවාට

හීන් ඉකිබිඳුමක්ව රළ බිඳී හැපුණාට
ශෝකීම ස්වර රටා නිරන්තර වැයුණාට
ගැඹුරු දියඹට වඩා ආදරය තිබුණාට
වේදනයි නෙලනු බැරි මලක් වී පිපුණාට

ඔබේ මතකය ඇවිත් හැපි හැපි වැදුණාට
හදවතේ කොනක හිඳ නිරන්තර රිදුණාට
කාරි නෑ දුකත් පුරුදුයි කඳුළු ඉණුනාට
මගේ පෙම නිමනොවේ මහ සයුර සිඳුණාට

යම් දිනක යන්න වෙයි ඔබ අතැර කීවාට
හදේ ගිනි කඳු පුරා ගලයි පෙම් ලාවාට
අහිතකුත් නෑ මැණික මතක බොඳ කෙරුවාට
මගේ මල ගමට දුර බැහැර සිට නාවාට

මොරටුවේ කුමුදි නෙත්තසිංහ
(පොත් කවර චිත්‍ර නිර්මාණ ශිල්පිනි)