ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රැජින

රැජින

කුමාරි විජයරත්න - ලන්ඩනය
2022-October

ලොව හුග දෙනෙක් ලොකු අගයක් දුන් කෙනෙකී
ඔබෙ ජීවිතය මිහිරට ලියවුන කවකී
සිනහව පිරුන කරුණාවෙන් බර වතකී
රැජිනක් මෙන්ම ඔබ හරි සුන්දර කතකී

සියවසකට කිට්ටුව ගෙවුනා දිවිය
අවසානයෙත් තිබුනා සිත ගත සවිය
ළං විය නොහැකි යහගුණ ඔබෙ හරි දුරය
ඔබ සම කෙනෙක් ළගදී රජ වනු බොරුය

හිරු නොබසින රජයන් ඔබටම හිමිය
සුරු විරු කම් උපතින් ඔබහට සතුය
කරුණා දයා ගුණයෙන් පිරි සුරවමිය
හොරු අරගෙන ගියෙ ඇයිදෝ රාජිනිය