ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රැජිනි සෙල්වනායගම් සමුගත්තාය

රැජිනි සෙල්වනායගම් සමුගත්තාය

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2023-November

රංග නර්ථන මංතලාවේ
පියෙන්පිය මැන පෙරට සපැමිණි
සොඳුරු නර්ථන වේදිණිය ඈ
දෙස් විදෙස් කිත් යසස් පැතිරූ
කලක් නිහඬව දිවිගෙවා
ශේෂ කොට සිය විසුල ප්‍රතිභා
දැයෙන් සමුගෙන ඉකුත් දිනයෙක
දිදුලමින් සිටි කලා අඹරින්
බැස සඳක් සේ සැගැවුණාය

පුංචි තිරයේ දනඟ සිත් බැඳි
සුවහසක් සිත් විමන් සැනසූ
මතක අදටත් ශේෂ වි ඇති
රැදී “නන්දන වින්දන” තුළින්
රංග ප්‍රතිභාවෙන් ඇගේ
මැවු සුන්දර දුරාතීතයෙ
මතකයෙන් අමතක නොවේ

වේදිකා සිනමා තලෙන්
පුංචි තිරයද පහන් කළ ඈ
දෙස් ව්දෙස් සම්මානයෙන් ලැබු
කලාශූරී රංගනාවිය
කුසලතා නංවනු ලෙදින්
දැයේ දරු පරපුරට පෙර සිට
වේදිණිය වූවාය නර්ථන

චරිතයට පණ දෙමින් ප්‍රමුඛව
‘සරස්වතිය’ට නව මඟක් දුන්
අතීතයේ පැ භාව රංගන
නොසිදෙමින් ඇත රසික සිත් තුළ
නිදන් වී මිණි මුතු ලෙසින්
ඔබට ඔබ පැතු
ඔබේ ලෝකය
පැතු විලසින් සක්සුදක් සේ
විවර වෙනු නියතමයැ රැජිනියේ