ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රැඟුමක නාදය

රැඟුමක නාදය

ජයතිලක කම්මැල්ලවීර
2021-July

ගලන දිය මත
පාවෙන මලක
පෙත්තක
අගිස්සක
කළු කූඹි යුවළක්
රැඟුමක

එතැනින්ද නැගෙන්නේ
මේ සිහින් ගී නද ?