ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රැක ගැනීම

රැක ගැනීම

මනෝරි ගමගේ - පන්නිපිටිය
2021-February

මුතු බෙල්ලෙකුට මුහුදක පතුලේ රැඳුන
සතුටින් ජීවිතේ සුව විඳිමින් සිටින
නොසිතුම දිනක පාවී හිමිහිට ඇදුන
වැලි කැටයකට හදවත පෑරී රිදින

ආවේ කොහෙන්දැයි කිසිවක් නොඅසාම
කාගේකෙනෙක් දැයි කිසිවක් නොසොයාම
වාගේ කොනිත්තනු හදවත රිදුනාම
ආලේ කරනු සිතුනේ ඇයි හැමදාම

රකිමින් ටිකින් ටික රඳවා හදේ රුවා
සිටිමින් බිඳ බිඳ නොදැනී කලක් ගෙවා
තැනෙමින් අමිල මුතු ඇටයක හැඩය මවා
වැඩෙමින් තිබුනි හිමිහිට ලෝකයෙන් වහා

සඟවනු ලොවෙන් බැරි තැන මුතු ඇටයෙ හැඩ
උදුරන් යන්න එන වැද්දන් කෙරෙන් සැඩ
වලකනු නොහැකි වූතැන වෙන නොනග හඬ
මුතු ඇට සමග වැළලුනි යට රැඳුනි මඩ