ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රන්සීනු ඝන්ටාර නින්නාදයයි.

රන්සීනු ඝන්ටාර නින්නාදයයි.

ලූෂන් බුලත්සිංහල
2023-July

ආදර ගී ඇමතුම නම්
පියාණනේ යයි සවන් පිරූ
ගුණැති පුතුන් හද හඬවා නැගෙනා
අනන්ත වූ පුතු සෙනේහයේ
රන්සීනු ඝන්ටාර නින්නාදයයි.

පිතු ගුණ සමරණ පුතුමය ලෝ තුල
කුළුණු ගුණෙන් හද මනුසෙත සලසන්නේ
එවන් පුතෙකි මේ
මහ ඇදුරු තුමෙකු වී
පරපුරකින් පරපුර නංවා ලන
සිප් නැණ වඩමින්නේ
දන මන පොබයන සුසියුම් ගී පද
කැටයම් කරමින්නේ
දරා වෙහෙස නිමවමින් රිදී තිර
නලු සිතුවම් සොඳිනේ
දැවෙන තැවෙන දන විඩා නිවා සිත
කඳුලැලි පිසලන්නේ