ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රටක් හොල්ලන කලා ලොවකට සතුට ගෙන දුන් පිය තුමා

රටක් හොල්ලන කලා ලොවකට සතුට ගෙන දුන් පිය තුමා

චමිලා නවගත්තේගම - ලන්ඩනය
2022-September

කුමක් ලියමිද ඔබේ ගුණ දම්
දනිමි හැම සිත් හිස නමා
රටක් හොල්ලන කලා ලොවකට
සතුට ගෙන දුන් පිය තුමා
පිනක් ඇති අප උගන දැනමට
සසරෙ ආ මග ⁣පෙර සෙමා
නිමක් නැත මට එන්න බැලුමට
නෙතේ කඳු ලැලි ඇත තෙමා

සලා දෙනෙතින් බලා පෙර මග
සැවොම කඳුලැලි සලන්නේ
පලා ගියෙ නැත කිසිම දවසක
අපේ සිත් තුල නැගෙන්නේ
කලා සොලොසින් පිරුණු හදවත්
නුඹේ ගුණ දම් කියන්නේ
ගලා යන මේ ජීවිතේ ගැන
රහස පටැලිල සොයන්නේ

නැගෙන දුක ගැන කියා ගන්නට
අපට බැහැ නොව කවි ගොතා
ලියන අකුරක කඳුළු පමනකි රැදී
ඇත්තේ ඔබ සිතා
කරුණ කිමදැයි කියනු අපහට
එන්න ඉක්මන් කර කතා
සිහින මවමින් ඔබට සුව සෙත
පතමි තෙරුවන මම පතා