ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රජ මැඳුරෙන් හය රියනට

රජ මැඳුරෙන් හය රියනට

රාජකීය පණ්ඩිත පනාමුරේ තපස්සී හිමි - ලන්ඩනය
2023-April

තැනුවේ නිවස මැඳුරක් ලෙස පෙර නුදුටූ
දැමුවේ වහළයට කොස් ගස් වල අරටූ
සැදුවේ අල්මාරි බුරුතෙන් කළ සිලුටූ
ලියුවේ නැත පොතක වියදම් ගා කුරුටූ

හැඩ කළ ජනෙල් හා එක එක උළුවස්ස
බීරළු යොදා තැනුවේ වඩුවන් දක්ස
වටිනා මාර ලී ගන්නට බැරි උස්ස
යෙදුවේ එයට වැයකර ගණනින් ලක්ස

ඇඳි හා කකුල් හැඩ කරවා ලියවැලිනී
අගනා තේක්කෙන් ඇඳ පුටු නිමකෙරිනී
මෙට්ටද සුව පහසු කොට්ටද එහි යෙදිනී
ඒ මත හිඳින විට දෙව්ලොව සැප පෙනිණී

නෙක අල්මාරි නැදුනෙන් බුරුතෙන් තැනුණී
මිල කළ නොහැකි රන් කහවනු එහි පිරුණී
මන බැඳි අභරණද එහි සඟවා තිබුණී
දැක මේ සියලු දෑ සතුටින් දිවි ගෙවුණී

මනරම් මැඳුර තුළ සුවසේ සිටින විට
සිත යොමුවුණේ නැත පිනකට දහමකට
පෙර පින් ඵලද අවසන් වී ගෙවුණු විට
ක්‍රමයෙන් ළඟාවුණි නොදැනිම මරු ළඟට

වටිනා කියන ගේ දොර ඇඳ පුටු මේස
තිබියදි ඇති තැනම ගෙන පින් පව් දෝස
රුක් අත්තන ඉඹුල් පෙට්ටියෙ ලැබ පාස
යන්නට ගියා ගතවන විට දින මාස