ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රඟපාමි…..

රඟපාමි…..

සුනිල් පෙරේරා - ලින්කන්ෂයර් - එංගලන්තය
2024-January

ඔබේ නෙත් මා වෙත රැඳේ
මගේ සිත වෙනතක ඇදේ
මා කියන දෙබසක පදේ
අසා ඔබෙ ඉලඇට රිදේ

වේදිකාවේ සිට මෙමා
රඟමි තුටුකර ඔබ සැමා
පියවි රැඟුමන් නැත නිමා
මගෙ චරිතයත් මේ තමා

සතුටු කර සැම සිනාවෙ න්
ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයෙ න්
කඳුළු නෙත් අග පුරවමි න්
තිරය පහතට වැටෙයි දැ න්

රැඟුම ජීවිත කරලි යේ
සිනහවෙන් තොරවී ති යේ
මමද ඔබ මෙන් කාසි යේ
එකම පැත්තේ දාර යේ