ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යහපාලනය

යහපාලනය

වෛද්‍ය සුමුදු ඉරසිංහ - සමර්සෙට් එංගලන්තය
2021-July

දිරාගිය වියලි කය පන නලක රැඳී
පිහිටක් යදින විට නුහුලන බර කරදී
මසුරන් සොරා ගෙන යදියන්ගේ, දුකදී
සුර සැප විඳින්න ට තව තුසිතයක් සැදී

අබල දුබල ගත වෙර වීරියක් නැතී
මහලු වියට බත සරි කර බැරි විටදී
බදු මුදලින් මස්සක් දෙන නීති නැතී
රජෙක් කුමට දුක හඳුනා ගත නොහැකී …

දහමක් නොඇසෙනා පරසුද්දගෙ රටෙහී
දිලින්දෝ කොරුද යහමින් දිවි ගෙවතී
වියපත් කලට නොමිලේ සැලකිලි කෙරෙතී
හුදු “මිනිසෙක්” දැහැමි ව රට දැය සුරකී…

*****වියපත් සහ අබල දුබල පුරවැසියන් ගේ
මූලික අවශ්‍යතා ලබාදීම රජයේ යුතුකමකි.
අවාසනාවකට එම මුදල් මැති ඇමතින්ගේ
සුර සැප සඳහා යෙදෙනා රටකි ලංකාව.*****

.07/06/21