ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යශොදරා නෙමෙයි පලා ගත්තෙ හදවත – කන්ථක

යශොදරා නෙමෙයි පලා ගත්තෙ හදවත – කන්ථක

ශෂික සදීප් - දකුණු කොරියාව
2022-June

යශොදරා නෙමෙයි පලා ගත්තෙ හදවත – කන්ථක
කියන උන්ට මේ තමයි උත්තර

කන්ථක වගේ යශොදරත්
පලා ගත්තා නන් හදවත,,,,
සිදුහත් හැරෙනවා මිසක්
යයිද බං
නේරංජනාවෙන් එතෙරට,,,,

ඔව්,,
පිරිමි හැමදාම
ඉපදුනා,දැඩි උනා,රජ උනා,බුදු උනා
ඇයි දන්නවද?

හෙන ගැහුවත්
ගෑනු අඬ අඬ
හැමදේම දරාගත් හින්දම,,,,