ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යලිත් වරමක් ලැබේ නම් …

යලිත් වරමක් ලැබේ නම් …

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2024-May

කාල නෞකාව
හරවන්න වරමක් ලැබේ නම්
නතර කරලමි
මවු ඇකය මත
අරඹමි මුල සිටම
ජීවිතය
වැරදියට ලියවුනු
පද පේලි ගලපමි
යලි වැරැද්දක්
නොවන ලෙසටම
තනුව සකසමි
මියුරු විලසින
සතුට පමණක්
ගැයෙන විලසට
විසිරි ගිලිහුණු
ජීවිතේ තත්
සකස් කරලමි
ඇවැසි පරිදිම
රිදුනු මතකය
මකා දා එමි
කවමදාවත්
ගොඩ නොඑන ලෙස
කදුළු සමුදුර ලඟට හරවමි
කැළණි කළු හා හාද වෙන්නට
සතුටු සිත මං
රැගෙන එන්නෙමි,

එහෙත් ….

යලි තත්පරෙන් කාලට
නැවත පෙර සිටි
තැනම නැවතෙමි
යලිත් වරයක්
ලැබෙනවානම්
හොඳයි කියමින්
ලත වෙමින් ඉමි …..