ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යකුළු බිඳ බිඳ බිඳින බුදු බඳ

යකුළු බිඳ බිඳ බිඳින බුදු බඳ

චන්ද්‍රවංශ ඥානසේකර - කැලණිය
2021-November

යකුළු බිඳ බිඳ
බිඳින බුදු බඳ මිනිසුනේ …..
විකල් වි ද නුඹ මනස

දෑස අඳ වි ද
කෙලෙස් අඳුරින්
නොපෙනේ ද මෙත් ගඟුල් ගලනා
සෙල් රුවක හදවතේ සැඟවුන

විවර කර ලය
සොයනු කෙලෙස ද
සිහිනයක දුටු
අනගි මරකත

මහරු දම් කඳ
නොවෙ ද මිණි කැට
දෑස අබියස
නුඹට නොපෙනෙන

2008

තෘෂ්ණාවෙන් දෑස් අඳ ව යකුළු පහරින් සිය මුතුන් මිත්තන් නිර්මාණය කළ බුදු පිළිම බිඳිමින් රන් රුවන් සොයන අමනයින්ගෙන් වැඩි පිරිස දෙදහස් පන්සියයෙ සංස්කෘතියේ දරුවන්ගේ දරුවන් වීම බලවත් ඛේදයකි