ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යකඩ ආදරේ ….

යකඩ ආදරේ ….

ලයනල් ගමගේ ඌරුමුත්ත
2023-October

ජංගම දුරකථනයේ හැංගුණු මුහුණු පොත

මුහුණට මුහුණ අප හමුවන මගක් නැත

කොම්පියුටරේ ළඟ ආදරෙ හොයන මග

e පෙම්වතුන් වී මළකඩ යකඩ ගොඩ