ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මේ වන් පින් බිමක් හැර යනු පුළු වන් ද

මේ වන් පින් බිමක් හැර යනු පුළු වන් ද

ගාමිණී සුමනසේකර
2022-June

නීතියෙ සිදුරු අතරින් රිංගා යන්ට
ජාතියෙ නමින් නො‌ම දෙව් රට කෑ උන්ට
මේ ජන බලය බැහැ තව නො‌තකා ඉන්ට
පීඩිතයිනි වරෙව් මව් බිම රැක ගන්ට

කළපලපුරුදු ඇ‌ති මෙ රටේ උගත්තු
පලයව් නො‌ම කියා කළහැටි සවුත්තු
නිල බල වලට නිවටුන් ලෙස විරිත්තු
බල තව අදත්නැත උන් සරි උගත්තු

ගුණනැණ නො‌දත් මානෙන් ඉදිමුනු හිසට
බුදු බණ උනත් නො‌තකයි තඹ සතයක ට
අසරණ වෙලා රට වැටනේ හිගමන ට
යට උන නිසයි මීහරකුන්ගේ බස ට

සිරි පා සුවඳ රො‌න් සුනු සමනල කන්ද
ජයසිරි බෝ‌ සමිඳු ගුණ සිහි කර වැන්ද

අව්කන පිලිම පා මුල මෝ‌හය බින්ද
මේ වන් පින් බිමක් හැර යනු පුළුවන් ද