ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මේ ජුනි මාසයයි මෙන්න ප්‍රවෘත්ති

මේ ජුනි මාසයයි මෙන්න ප්‍රවෘත්ති

වජිර ජයවර්ධන
2021-July

මුහුද රළු විය නැවක් මුල් විය
රණ තිසර යුවලක් නැවත මතුවිය
උම්ම දෙන්නට ගියපු ඇත්තෝ
වාසලේ සිට ආපු අය විය…

දුවන මිනිසා ඇවිලු පන්දම
එහෙට විසි වී මෙහෙට විසිවිය
අලුත් බිම් මල් පිපී පරවිය
අලු අතරෙ සිට චරිත මතු විය

රජුට පින් දී මුවා දුව ගිය
මිහින්තලයත් සැණින් යටවිය
උදුවපේ එන දුමිදු ගමනය
පුවත් පත් වල සිරස්තල විය

කොසොල් රජ දුටු සිහින සිහි විය
සතර අතකින් ගොනුන් මතු විය
වැස්ස ගෙන එන වලා යට විය
හාමතේ ඇති රටක් බිහි විය

බර අදින්නට ගොනුන් ඉන්නේ
ලපටි එවුනුයි පෙරට එන්නේ
අශ්වයෝ දෙපසින්ම කන්නේ
සිවලො රන් මත චූ ද දැම්මේ

කපුට වටකොට රන හංස සේනා
මොනව වෙනවද අනේ මන්දා
මාසයක් මත පුවත් මැව් හැටි
සිරිලකේ සිට මතක් වෙන්නා…