ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මුහුදට දුක දැනේවිද ?

මුහුදට දුක දැනේවිද ?

සුනිල් පෙරේරා - ලින්කන්ෂයර් - එංගලන්තය
2022-January

 

සිහිපත් කරමි අද වැනි සනි දිනෙක එදා
පැරදුනු මගේ දුව රළ අතර පොර බදා
වෙරළට ආමි පෙළෙනා වියොවකින් සදා
මුහුදට හැකි වේද මගෙ දුක ගන්න බෙදා

දිව යයි ඇස් සිතිජය වෙත නොදැනී ම
වළාකුලින් අඳුරුයි එතැනත් බෝ ම
හිරු ගිලිලා ගියෙ කොතනද වාගේ ම
මගෙ දුව ගිලුනු තැන සොයමිද මම කෝ ම

මුහුද මොහොතකට නිසලව හඬ නොත ලා
සෙමින් බිඳුනු රළ වෙරළට පා කර ලා
පෙණ කැටි විසිරලා මාගේ පා දොව ලා
කීවේ සමාවෙන්නද දුන් දුක දැනි ලා

17/12/2021