ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මුනිවර මුනිවත – තොරණ විස්තරය

මුනිවර මුනිවත – තොරණ විස්තරය

ප්‍රීති පෙරේරා - තලවතුගොඩ
2024-May

පන්සල් බිමක කුදලන් යන පැවිදි රුවක්
මුගුරු පහර කයි බිම ඇදවැටුන පසුත්
වහල ගිනිතියයි කෝ⁣පෙන් දැවෙන අයෙක්
සන්නාලියක් අත දඟලයි බිලිඳු පුතෙක්

ඉනික්බිති එකදු වදනක්වත් නොදොඩම
හඬන දරුව තම දෑතට අරගෙන
ගැහැණියද කැටුව පිඬු සිඟමින් වැඩියම
තැන තැන සැඟවෙති ගම්මු සියල්ලම

ගෙන්ගෙට ගොස් නින්දා අපහාස විඳිමින
හිස් කුසට නිසි අහරක් නොලැබ
දිය පිහිල්ලකින් පවස නිවාගත් අඟන
සැබෑ තතු පවසයි කී මුසාවන් පිලිගෙන

සඟනම මෙදින රැක ගත් මුනිවත ඇසුරින්
නෙක පැන අසන දන මන සනසන විලසින්
අට ලෝ දහම ගැන කියමින් සරල බසින්
අකම්පිත සිතින් උන් බව වදාරා සිටිත්

15.03.2024