ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මුතුමාල නන්දා මාලනිය

මුතුමාල නන්දා මාලනිය

සුමනසීල ද සිල්වා - එංගලන්තය
2023-December

රන්මුතුදූවේ ආදර හැඟුමින් මතුවී
අමරදෙව්ගෙන්
වරම්ලද ඒ කෝකිලාවිය
කලාව කලාවමවම සඳහා
නොවන බවක්
ඔපකලාය රිදී හඬින්

දෙපානැති අසරණුන් ගැන
හද කම්පාවී
සහකම්නයෙන් සුසුමන් හෙලා
රනවිරැවන්ගේ දෙපයට
වැඳවැටී
මව්බිම නැතිනම් මරණයයැයි
හඬනැගූ ගීතිකාවන්
නිබඳව සවන්තුල දෝලනයවෙයි

බවයෙන් බවයට
අප සවනත ගැටෙන්නේ
නන්දාවන්ගේ මියුරැ තෙපලයැ
ඇය ජාතියේ
අබිමන් යසෝරාවයයි.

නොවැම්බර් 17 දා 2023.