ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මිහිඳු කවි

මිහිඳු කවි

විශේෂඥ වෛද්‍ය උදාර කුලරත්න - එක්සත් රාජධානිය
2023-August

සදා මුරුංගා අත්තේ සිංහලය
බෙදා දෙමල මුස්ලිම් වහලා කොලය
එදා මජරකම් විනිවිද දුටු බලය
නිදා ගෙනැයි නොසිතාපන් අරගලය

විස්ස තිහේ උන් දියසෙන් නෙරපු වෙලේ
පස්ස ඇනී සිටියත් ගැට ගහපු මොලේ
දස්ස කමක් සේ මැරකම් දකින රැලේ
හොස්ස ලගින් යන මැස්සා වෙයන් මලේ

අපේ හිසට අතෙනුත් නෑ සෙවනැල්ල
විපේ බේද ප්‍රේමනීය මැසිවිල්ල
ලිපේ දමා එක්වව් කැරුමට මෙල්ල
කපේකට නොයන හොර තෝනින් කල්ල