ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මිලාගිරි විදු බිමේ ගුරු තරුව නිවි ගියේය!!!

මිලාගිරි විදු බිමේ ගුරු තරුව නිවි ගියේය!!!

ලුම්බිණි විතාන - ලන්ඩනය
2023-October

පොළව පතුලේ සැගවී තිබුනු

මිල අධික මැණිකකි ඔබ ඉතා දුර්ලභ

වරෙක ඔබ විදුහල්පතිනියක්, ගුරුවරියක්,මවක්, මිතුරියක්

අප කෙතරම් වයසින් මුහුකුරා ගියත්

කිසිදිනක අමතක නොවෙන පැසසුම්, බැනුම්, අවවාද, දඩුවම්

ඔබ අප ජිවිතයට එක්කලේ දිරි ගැන්වීමක්මයි.

මිල කල නොහැකි මතකයන් ජීවීතයට ගෙන දුන්

ඔබ අද නිසලයි!

ඔබට අමා මහා නිවන් සුවය ගුරු මැණියනි!!!