ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මිනිසත්බව

මිනිසත්බව

වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනි - ලන්ඩනය
2023-October

කඳුලු කඩා හැලුනේ නම් දුකට නොවෙයි

හද ඉකි ගැහුනෙ කිසියම් සතුටටද නොවෙයි

ලේ බිඳු හැලුනෙ කුඩු හම සිඳබිඳී නොවෙයි

කුනු හරුපයෙන් ඉපදුනෙ වෛරයම නොවෙයි

හමේ පාට තෝරන්නේ තමුන් නොවෙයි

තමකම කියන්නේ ලේ නෑකමද නොවෙයි

උදව් කරන්නේ හිතනා අයද නොවෙයි

නිගරු කරන අය මිහිපිට මිනිසුන් ද නොවේ

සුදුහම ඇති ඔක්කොම සුද්දෝද නොවෙයි

සුදුකම සුදුසුකම වී නොපෙනුනා නොවෙයි

සුදුමුදු හදක සුවඳක් නොදැනුනා නොවෙයි

මිනිසත්බව හොරු අරගත්තාම නොවෙයි

15/09/23