ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මිණි ගංදෑලේ……

මිණි ගංදෑලේ……

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ - මිසිසාගා - කැනඩාව
2022-July

යුග යුග රැදි රහස් කියන මිණි ගංදෑලේ

සදුට මුවාවී ඉන්නා හෙවනැලි අතරේ

හීතල මීදුම් රැල්ලේ හමනා සුළගේ

ඇහුවද ඔබෙ කතන්දරේ කවුරුත් රාලේ

සෙහෙහෙ පිරුණු හිත් මල් වල සුවද හැංගුවේ

කවුරුද ඒ කදුළු ගගේ දුර දිග මැන්නේ

පාට පිරුණු ඉර මල ඇයි තාම පමාවේ

අළුත් ලොවක් එළිය කරන් ඇයිද නොආවේ

කාසි පනම්, මිණි කැට තුල රැදුණු සංතොසේ

කොච්චර කෙටි කාලයක්ද මිහිර ගෙනාවේ

සතුට දෝරේ ගලා හැළුණු පුංචි කුඩුවේ

හොදහිත ඇයි පෑල දොරින් පිටවෙලා ගියේ