ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මැදියම් මනාලී

මැදියම් මනාලී

රේණුකා සුදර්ශනී ඉලංගකෝන් - කිරිඳිවැල
2022-January

සකුණ ගී හඬ මැකී
රෑහි නද මතු වෙවී
නිහඬතාවය බින්ඳෙ
මාවවුල් තටුවකී
කිරි මූද කළඹලා
සඳ දියේ පෙඟි පෙඟී
හොරෙන් ඉඟි බිඟි කලා
රන් රුවට වශී වී…

සිතුම් කෙමි මල්වරව
නුරා ගිනිදැල් මැවී
මගබලා සිටියමුත්
පැතුම් සුණු විසුනු වී
විඳින්නට හෝ පුදන්නට
වරම් නොමැත්තී
බිම බලන් ඉකිගැසූ
මැදියම් මනාලී….

රණතිසර තුඩු ඝනව
නාඹරව ඉලිප්පී
බඹර පහසක සුවය
මග බැලූ දිගැස්සී
රොන් පිරූ මකරන්ද
සීරුවෙන් සැලි සැලී
තැලී පොඩි වී ගියා
ඇඟිලි තුඩු වල ගැටී….

අළුයමට ඉඟි කරන
රැස් කෙඳිති එබි එබී
එන විටදි සුසුම් ලා
පැලඳි සළු පිලි ඉරී
රැඳි සුවඳ දුර යවා
පවනකට ගතු නොකී
පෙති සලා නිහඬ වූ
මැදියම් මනාලී….