ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මා හොයන මම

මා හොයන මම

කිත්මිණි ජයසිංහ - ලන්ඩනය
2021-April

ඔබව දුටුවෙමි
කැඩපතින් නොව හැබැහින්
හැඳිනුවෙමි ඔබව
නොපෙනුනත් මගෙ
මනසින්……

මගේ රුව දෙස
බලා සිටියෙම් එලෙසින්
පෙළ ගැසි සිතුවිලි
ගලා එයි දසතින් …

ඒ එකක්වත් අහුලන්න
බැරි හිතකින්
කොහෙ හොයන්නද
මාව නොපෙනෙන
ඇසකින්…….

දැනෙයි සිතුවිලි
පාවෙලා යන මනසින්
හොයන්නද මම
මාව විසිරෙන හිතකින්…..

ඔබව දැක්කත්
දුර ඉඳන්
මගෙ මනසින්
තවම සොයනව
මම මාව
හමුවන තෙක්……..