ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මා පියාණන් සිහිවූ සඳ.

මා පියාණන් සිහිවූ සඳ.

සුමනසීල ද සිල්වා - එංගලන්තය
2023-December

මා පියාණෙනි උතුම්
සිංහයෙකු නොව ඔබ මට
සිංහ රාජයෙකි
මා උපදිනා දවසේ
ඔබ පුරා සෙනෙහසින්
නෑ සියන් හට දැනවුයේ
ඇසෙනා සේය මුලු රටටම

ගල්ලෙනින් පිටව
සටන් වැද රුදුරු මිනිස් කැල හා
මා හට ජීවයක් දුන්නේ
ඔබයි මා පියාණෙනි
නැතේ කිසි අඩුවක් සෙනේ ඔබගේ
මගේ හද තුල සෙනෙහසින් පිරී
මවගෙ උණුසුම මා ලැබූවත්
ඔබේ සවිමත් දෑත් දෙපාවන්
මාද ලද්දේ ඔබේ අනුහසින්
බවකි මා හද රැව්දෙන්නේ

මාගේ ලෝකයෙ
කිරැළු දරන්නට
මා හට දෙන ඒ සිංහාසනයේ
ඔබ හිඳුවා මා සැනසෙන්නම්
පියාණෙනී

ඔබේ දහඩිය මුසුවු රැදිරය
සුවඳ පුරා දසත විහිදුවා
මා තුලට වැද ඇට මුදුළු තුලට වැද
ඇඟ පුරා යයි මැරෙන තුරා

පුතු සෙනේ පුර හඳක් විලසා
ඇත පිතුන් තුල රඳන්නේ
පිතු සෙනේ පුර හඳක් විලසා
ඇත පුතුන් තුල රඳන්නේ